Візуалізація: Температура в Києві, 1900-2016 рік

Нещодавно виявив, що на сайті Центральної геофізичної обсерваторії лежать історичні дані щодо температури в Києві з 1812 року (хоча й з певними пропусками). Цими даними було би гріх не скористатись, хоча б для того, аби спробувати відповісти на питання, чи стає у Києві тепліше із часом.

температура в Києві, 1900-2016 рік

температура в Києві, 1900-2016 рік

Пробував різні варіанти візуалізації цих даних, зокрема традиційний scatterplot та heatmap, але найліпше видалось для кожного місяця обчислити середнє за весь період спостережень, а потім демонструвати відхилення від цього середнього у кожному конкретному році.

Ось ця лінія, котра демонструє середнє значення для кожного місяця, ніби утворює окрему точку відліку. І це дозволяє ніби сумістити на одному графіку два рівні ієрархії - єдину вісь Y для всіх місяців, та окремі вісі для місяців.

Вибірку скоротив до 1900-2016 років, аби ліпше читались дані на графіку, хоча ще, звісно, хочу повернутись до цього датасету у нескороченому вигляді.

Думав також про те, аби пододавати підписи до окремих років. Але візуально графік видається й так доволі насиченим. Можливо згодом зроблю його інтерактивним, аби всю додаткову інформацію можна було отримувати через hover чи click.

Весь процес - отримання, трансформація та візуалізація даних - відвторюваний, код на Github.