Візуалізація: Кількість жінок на 100 чоловіків у розрізі вікових груп у 2018 році

В рамках курсу з візуалізації даних в УКУ дав студентам завдання візуалізувати дані, які стосуються статево-вікової структури населення України. За умовами завдання, студенти самі мали визначити спосіб агрегації та візуалізації даних, відповідно до питань, які у них виникли, або гіпотез, які вони хочуть дослідити.

image

кількість жінок на 100 чоловіків у розрізі вікових груп у 2018 році

Принагідно, я також зробив кілька візуалізацій, аби показати студентам, що можливо зробити із цими даними. Потроху буду доводити їх до публікаційної якості та викладати тут.

Перша візуалізація демонструє кількість жінок на 100 чоловіків у розрізі вікових груп у 2018 році. Сама візуалізація дуже проста, але мені тут важливі дрібнички - такі, як інтервали на осі Y.

Взагалі мені дедалі більше здається, що інтервали на осях мають бути функціональними, вони мають допомагати читачам вербалізувати те, що вони бачать на графіку, та робити висновки з графіку. Тому підписи на осі можуть по суті працювати як елементи анотацій - підкреслювати те, що є важливим, привертати увагу до певних елементів.


Дані і код на GitHub