Візуалізація: Медіанний вік населення в Україні у 1989-2016 роках

Ще одна забавка із бібліотекою geofacet. Принципово ніц нового, але цікава штука в даних - суттєва відмінність даних за 2002 рік від даних за решту років.

медіанний вік населення в Україні у 1989-2016 роках

медіанний вік населення в Україні у 1989-2016 роках

Відмінність зумовлена тим, що дані за 2002 рік подаються за результатами перепису населення від 5 грудня 2001 року (аналогічно, дані за 1989 рік подаються за результатами перепису станом на 12 січня 1989 року).

У всі інші роки показники надходять зі “спеціальних обстежень”, актів реєстрації цивільного стану, талонів реєстрації (та зняття з реєстрації) мігрантів.


Код і дані на GitHub.

Джерело даних.

Як Держстат обчислює медіанний вік населення.