Візуалізація: Частотність літер залежно від позиції у слові

Між іншим, з цього графіку можна дізнатись, що: 1) у словнику української мови нема слів, які починаються з літери “И”;  2) більше ніж в половині випадків літера “П” вживається на початку слова; 3) літера “Я” переважно вживається наприкінці слова.

частотність літер залежно від позиції у слові

частотність літер залежно від позиції у слові


Код на GitHub